We zijn actief in de meeste grote Brusselse begeleidingscentra in het oprichten van ondernemingen via de partners van Actiris, het Brussels Agentshap Ondernemen en Citydev. Verschillende Waalse centra maken ook gebruik van het TopEntrepreneur concept en sommige anderen zitten in een testfase. Job yourself in Brussel, Ceraction, Iles, Après, Credal, UCM, Gels, Incubateurs, FJE, Netwerk ondernemen Brussel en Waals Brabant, CEI van LLN, enz...